Chưa được phân loại

Tiện ích đẳng cấp hoàn hảo của căn hộ cao cấp Green Field thumbnail

Tiện ích đẳng cấp hoàn hảo của căn hộ cao cấp Green Field

Green Field được Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Thương Mại 2 (ACSC) lựa chọn phát triển theo mô hình dự án “xanh” tiết kiện năng lượng và thân thiện với môi trường tự nhiên. Chất lượng cuộc sống cao nhờ hệ thống hạ tầng đã được đồng bộ, và việc lựa chọn vị trí cũng góp phần [...]

0908267961
Back to top